...

VİZYONUMUZ
İnşaat sektöründe, konusunda iş deneyim ve karlılık açısından önde gelen firmalar arasında yer almak ve bu saygınlığına ulaşıp, bunu geliştirir şekilde yaşam kalitesini yükselten bir artı değer, hizmet üretmektir.

MİSYONUMUZ

  • KARAKÖSE İNŞAAT vizyonuna uygun olarak sektörde kalıcılığı hedefleyen, mesleki sorumluluk taşıyan, mühendislik bilim dalına dayalı hizmet üreten çalışma ve faaliyetleri birincil görevi kabul eder.
  • KARAKÖSE İNŞAAT çalışanlarının ekonomik, meslekî, idari ve sosyal hak ve menfaatlerini korur ve geliştirir.
  • KARAKÖSE İNŞAAT teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar ve bu faaliyetleri nedeni ile; kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla işbirliği yapar.
  • KARAKÖSE İNŞAAT belirli bir insan gücü ve sabit kıymet varlığını, bilgi birikimi ve teknoloji desteği ile üretim sürecine dönüştüren bir inşaat sanayicisidir.
  • KARAKÖSE İNŞAAT'ın hedefi Ülkemizde vergi ödeyen, istihdam yaratan, yatırımları ekonomiye kazandıran, ciddi organizasyon, makine parkı ve finansman yapısına sahip bir kurum yapısını kazanıp, bu seviyeyi korumaktır.