...

SAĞLIK & GÜVENLİK & ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ

KARAKÖSE İNŞAAT OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş olup, sosyal sorumluluklarının bilincinde bir şirket olarak çalışanlarının işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli ortamları hazırlar. Bu amaçla işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına özel bir önem veren KARAKÖSE İNŞAAT, çalışan tüm KARAKÖSE İNŞAAT ve taşeron personeline en üst düzeyde işçi sağlığı ve güvenliği sağlayacak organizasyonel ve teknik politikalarını geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

KARAKÖSE İNŞAAT Sağlık ve Güvenlik Politikası, bu konudaki uluslararası geçerliliği olan kuralların yanısıra, bulunduğu Ülkenin ilgili kanun ve yönetmeliklerine de uymayı öngörmektedir.

Sağlık ve Güvenlik kuralları tüm çalışanlara bildirilmekte ve uygulamalar denetlenmektedir.
Sağlık ve güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve kuralların yerleşmesi amacıyla eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

Çevre Politikamız;

Gelişen teknolojinin bir sonucu olarak, çağımızın en önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkan çevre kirliliği konusunda son derece duyarlı olan KARAKÖSE İNŞAAT;

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmuş olup, bu sistemin gereklerine uygun politikalar izleyerek;

  • Çevrenin iyileştirilmesi ve korunması ilkesi ile davranır.
  • İş yaptığı ülkelerin çevre ile ilgili yasa ve uygulamalarına uyar.
  • Çevrenin ve doğanın zarar görmesine neden olacak her türlü eylemden kaçınır ve müşterilerini, tedarikçilerini, çalışanlarını ve ilişki içinde olduğu iş ortaklarını bu doğrultuda yönlendirir.
  • Daha estetik, temiz ve yaşanır bir çevre için kullandığı malzeme ve teknoloji seçiminde özen gösterir. Müşterilerini ve iş ortaklarını çevre ile barışık ürün kullanmaya ikna eder.
  • Çevre bilincinin geliştirilmesi konusundaki sosyal etkinliklere katkıda bulunur.
  • Çevreye zarar verecek faaliyetleri önceden tespit etmeye ve önlem almaya çalışır.