...

Karaköse İnşaat İnsan Kaynakları Yönetimi

KARAKÖSE İNŞAAT; başarılarını, büyüme ve gelişme hedeflerini çalışma arkadaşları ile birlikte gerçekleştirdiğine inanan bir şirkettir. Yaratılan katma değerin insan kaynaklarının etkin, verimli, yerinde ve zamanında değerlendirilmesi ile mümkün olduğunun bilincindedir. Birlikte çalıştığı insanların gelişimi, mutluluğu, motivasyonu ve gelecek beklentileri ile şirketin hedef ve beklentilerinin uyum içinde olmasına özen gösterir.

KARAKÖSE İNŞAAT; başarının paylaşılarak çoğalacağını, vizyonun paylaşılarak gelişeceğini, sorumluluk bilincinin etkileşim içinde yükseleceğini, birbirine güvenen ve inanan bir ekip ile mükemmele ulaşılacağını bilir.

KARAKÖSE İNŞAAT; emeğe, bilgi ve beceriye saygılıdır. Benimsediği temel değerlere uygun davranma, üstün yetenek, yüksek performans ve başarıyı ödüllendirir.

KARAKÖSE İNŞAAT'ın sağladığı çalışma koşulları, iş yaptığı ülkenin ulusal yasalarına ve çalışanların azami yararı ve mutluluğuna, evrensel insan haklarına uygundur. Hiçbir şekilde din, dil, ırk, cinsiyet, etnik ve benzeri ayrımcılık yapılmaz. Çalışanların gelişimi ve kariyeri için destek vermeye, ortam hazırlamaya çalışılır. Güven ve uyum ortamı yaratmaya çaba harcanır.

Başvuru formunu doldurmak için buraya tıklayınız.

İnsan Kaynakları

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz

Kişisel Bilgiler